Colectare, dezmembrare, depoluare si reciclare

Depoluarea si reciclarea este considerata de catre noi un element cheie al dezvoltarii durabile.

Auto Mond SRL are ca activitate principala autorizata „Colectarea, eliberarea certificatelor de distrugere, tratarea si recuperarea componentelor VSU” (vehicule scoase din uz) conform codurilor CAEN 3831, CAEN 3832, CAEN 4677, în baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului Si Padurilor cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului modificata si completata cu OUG nr. 164/2008.

In conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, stocarea se face in conditii corespunzatoare, fara a avea un impact negativ asupra mediului înconjurator.

Gestionarea deseurilor se realizeaza fara a pune în pericol sănatatea umana ai fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna si flora.

Din dorinta de a proteja mediul si a contribui la campania globala în acest sens, firma noastra a facut în anul 2014 investitii majore prin achizitia unei linii de depoluare ecologica performante, cu o tehnica avansata conform standardelor UE.